Workshop, Konstfack, 10-12 jan 2017

Workshop, Konstfack, 10-12 jan 2017

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹SVE››››››››››

I januari 2017 bjöd Konsthall C in aktivisten, modedesignern och konstnären Dady de Maximo att i en workshop tillsammans med en grupp nyanlända och studenter från Konstfack lärarutbildning skapa kläder runt temat migration.

Workshopen utgick från de Maximos tillvägagångssätt att sammanföra politik och mode. Projektet syftade till att bilda ett sammanhang för gemensamma läroprocesser kring temat migration. Fyra mindre grupper formades, varje grupp bestämde temat för sin kollektion och översatte detta till ett eller två klädesplagg. 

Målsättningar:

- Från deltagarnas egna erfarenheter generera textiler och bärbara konstverk.
- Förstå hur konstnärliga processer länkar samman med större sociopolitiska sammanhang och hur en med konst kan påverka ens samtid.
- Kombinera olika idéer, tankar och föreställningar med praktiska och tekniska färdigheter.

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ENG››››››››››

Konsthall C invited refugees and students from Konstfack Teacher Education Department to take part in a workshop with activist, fashion designer and artist Dady de Maximo. 

The workshop focuses on de Maximo’s methodology of bringing politics into fashion design. It intended to build a space of mutual learning and aimed that together the group would produce material around the theme of migration. Four smaller sub-groups were formed, each deciding on a topic for their creation and the form of their outfit. 

Aim of the workshop:

- To learn how to bring life experiences as a source of inspiration for the production of textiles and wearable materials.
- To understand how artistic production is linked to wider social political contexts and the potential for activating these spheres in the process of making.
- To learn how to combine independent thinking and imagination with practical and technical skills.